"Татар китабы" түгәрәге программасы
Татар китабы түгәрәге.doc
Microsoft Word Document 127.5 KB
"Халык педагогикасы" түгәрәге программасы
Халык педагогикасы түгәрәге.doc
Microsoft Word Document 115.5 KB
"Оста куллар" түгәрәге программасы
Оста куллар.doc
Microsoft Word Document 62.0 KB
Электив курс программасы
Хәзерге заман эшлекле татар теле.doc
Microsoft Word Document 54.5 KB
Электив курс программасы
Эшлекле аралашу.doc
Microsoft Word Document 84.0 KB