"Татар китабы" түгәрәге программасы
Татар китабы түгәрәге.doc
Microsoft Word документ 127.5 KB
"Халык педагогикасы" түгәрәге программасы
Халык педагогикасы түгәрәге.doc
Microsoft Word документ 115.5 KB
"Оста куллар" түгәрәге программасы
Оста куллар.doc
Microsoft Word документ 62.0 KB
Электив курс программасы
Хәзерге заман эшлекле татар теле.doc
Microsoft Word документ 54.5 KB
Электив курс программасы
Эшлекле аралашу.doc
Microsoft Word документ 84.0 KB