Иярченле кушма җөмләләрне кабатлау


   Инструкция
 1. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Ак каеннар яфрак ярган чакта, Яратамын яшьлек урамын. (Ә.Гаффар)
  иярчен хәбәр җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен ия җөмлә

 2. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Без утырган машинаның тоткалары җиз генә шул. (Җ.)
  иярчен маскат җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен ия җөмлә

 3. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Эш менә нәрсәдә: төннәрен лампочка вакыт-вакыт сүндерелми кала башлады. (М.Ә)
  синтетик иярчен рәвеш җөмлә
  аналитик иярчен ия җөмлә
  аналитик иярчен хәбәр җөмлә
  синтетик иярчен сәбәп җөмлә

 4. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Сизелә: үтте яшь вакытлар, җитте гомерем яртысы. (Г.Т.)
  аналитик иярчен ия җөмлә
  синтетик иярчен сәбәп җөмлә
  аналитик иярчен вакыт җөмлә
  синтетик иярчен урын җөмлә

 5. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Булганлыктан һаман да эш, һаман да эш, Күрәлмаган бу яшь егет рәхәт тормыш. (Г.Тукай)
  иярчен максат җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен ия җөмлә

    
Иярченле кушма җөмләләрне кабатлау 2 вариант


   Инструкция
 1. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Җисеме барның исеме бар.(М)
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә
  иярчен күләм җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә

 2. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Балалар чыгып киткәч, өй эче тынып калган күк булган иде. (Р.Т.)
  иярчен максат җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен ия җөмлә

 3. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Кигән кием ничек туза, яшь гомер шулай уза. (М)
  иярчен максат җөмлә
  иярчен рәвеш җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 4. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Игендә өмет зур түгел: быел яңгыр аз яуды. (Г.И.)
  синтетик иярчен рәвеш җөмлә
  аналитик иярчен сәбәп җөмлә
  аналитик иярчен хәбәр җөмлә
  сиртетик иярчен сәбәп җөмлә

 5. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Трактор аударган тугызынчы өй аныкы иде. (А.Г.)
  синтетик иярчен рәвеш җөмлә
  аналитик иярчен сәбәп җөмлә
  аналитик иярчен хәбәр җөмлә
  синтетик иярчен аергыч җөмлә

    
Иярченле кушма җөмләләрне кабатлау 3 вариант


   Инструкция
 1. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Вакыты җиткәч, батырлык табылыр. (Г.Ибраһимов)
  иярчен хәбәр җөмлә
  иярчен ия җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 2. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Шунысы кызык: мактанмаган вакытта, Арсланов, ничектер, матур һәм бик сөйкемле иде. (Ф.Х.)
  иярчен максат җөмлә
  иярчен ия җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 3. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Менә ул якындагы блиндажга күчеп тора башлады, чөнки монда телефон бар иде. (Х.К.)
  иярчен урын җөмлә
  иярчен хәбәр җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 4. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Беренче карашка ул шактый үзгәргән кебек иде: йөзендәге сызыклары тирәнәйгән һәм чыраена җитдилек биреп торалар.(И.Г.)
  аналитик иярчен күләм җөмлә
  синтетик иярчен сәбәп җөмлә
  аналитик иярчен вакыт җөмлә
  синтетик иярчен рәвеш җөмлә

 5. Җөмләдә бәйләүче чараны билгеләгез. Яныңа килгәннәрне куарга ашыкма, юкса килүче дә булмас.
  II зат боерык фигыльнең берлек формасы
  юкса ияртүче теркәгече
  санау интонациясе
  көттерү паузасы

    
Иярченле кушма җөмләләрне кабатлау 4 вариант


   Инструкция
 1. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Бүлмәдә калган хатын-кызлар, ишек ябылуга, елмаешып алдылар һәм көлешә башладылар. (М.Х.)
  иярчен рәвеш җөмлә
  иярчен вакыт җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 2. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Ләкин шунысы бераз ару: бик әйбәт сукмак салынган. (Г.И.)
  иярчен рәвеш җөмлә
  иярчен ия җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 3. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Мин ул киткән якка карап калдым.
  аналитик иярчен күләм җөмлә
  синтетик иярчен урын җөмлә
  аналитик иярчен вакыт җөмлә
  синтетик иярчен рәвеш җөмлә

 4. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Кемнең эше юк, шуның ашы юк. (М.)
  иярчен ия җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен хәбәр җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 5. Җөмләдә бәйләүче чараны билгеләгез. Артиллерия давылы төгәл унөч минут дәвам итте, ул арада безнең саперлар алгы кырыйда эшләрен бетерделәр. (Г.Ә.)
  ул арада мөнәсәбәтле сүзе
  санау интонациясе
  көттерү паузасы
  янәшә тору чарасы

    
Иярченле кушма җөмләләрне кабатлау 5 вариант


   Инструкция
 1. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Әйтергә теләгәнем шул: исем – кешенең гомерлек юлдашы.
  иярчен ия җөмлә
  иярчен хәбәр җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 2. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Барча кош-корт йоклаган булганга, урман тын икән.(Г.Т.)
  иярчен тәмамлык җөмлә
  иярчен аергыч җөмлә
  иярчен рәвеш җөмлә
  иярчен сәбәп җөмлә

 3. Иярчен җөмләнең төрен билгеләгез. Халыкның беләсе килә: нәрсәләр сатмакчы ул? (Г.Б.)
  иярчен тәмамлык җөмлә
  иярчен максат җөмлә
  иярчен рәвеш җөмлә
  иярчен хәбәр җөмлә

 4. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Көзге кыраулар башлангач та, аның бакчасындагы чәчәкләр шиңмәде. (А.Ш.)
  аналитик иярчен рәвеш җөмлә
  аналитик иярчен сәбәп җөмлә
  синтетик иярчен кире җөмлә
  синтетик иярчен урын җөмлә

 5. Иярчен җөмләнең структур һәм мәгънәви төрен билгеләгез. Бик каты ишек ябылды, аннары бүлмә эче тып-тын калды. (Г.А.)
  аналитик иярчен тәмамлык җөмлә
  синтетик иярчен вакыт җөмлә
  аналитик иярчен вакыт җөмлә
  синтетик иярчен рәвеш җөмлә